Liebherr LTM1130-5.1

CARACTERÍSTIQUES

Carga máxima 130 t
Pluma telescópica 60 m
Plumí fix 10 – 30 m
Pes per eix 12 t x 5
Pes total 60 t

DIMENSIONS

Altura 4 m
Vía 2,750 m
Longitud 14,5 m

DESCRIPCIO

La LTM1130-5.1 ofereix un sistema de plomes variables de gran longitud. Pot maniobrar també en obres amb un espai reduït a causa de les seves dimensions compactes. Dotada amb el sistema €COmode que redueix el consum de combustible en un 10% amb l’ús de la regulació automàtica del règim del motor durant l’operació de la grua i el sistema €COdrive que consisteix en l’adaptació de la marxa en el xassís inferior que redueix el soroll i el consum de combustible, contribueix així a la reducció de la contaminació tant acústica com ambiental.