Liebherr Modelo ABC

CARACTERÍSTICAS

Carga máxima 130.000 kg
Pluma telescópica 60 m
Plumín fijo 32 m
Peso por eje 12 t x 5
Peso total  60 tn

DIMENSIONES

Altura 3,991 m
Vía 3 m
Longitud 14,854 m

Descripción:

La ATF 130G-5 compta amb un plumí que pot variar entre els 10 i 18 m, aquest plumí pot ser
instal·lat en el capçal de la ploma principal la qual compta amb 60 m de longitud.
Amb un pes de 60 t, aquest equip compta amb una capacitat de càrrega de 12 t per eix.
El plumí compta amb diferents tipus de configuració que varian des de 3,8 m – 10 m – 18 m per a la seva extensió total segons les necessitats de cada tasca.

No és necessari portar el plumín per separat al lloc de treball ja que està instal·lat a un costat de la ploma principal llest per a ser instal·lat. El que elimina el cost d’utilitzar un camió addicional per a
transportar-lo al lloc de treball